ელგუჯა კონჯარია – ეკონომიკის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტი

ეკონომიკური პროფილი N11, დეკემბერი  2012, გვ. 22-25

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 2.05MB)