აკაკი ბაკურაძე – ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ქუთაისის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N12, მაისი  2013, გვ. 58-67

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 7.26MB)