დალი სილაგაძე – ბიზნესის მართვის დოქტორი, აკაკი  წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N12, მაისი  2013, გვ. 55-57

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 2.24MB)