ნანა ლუხუტაშვილი – ქუთაისის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი

მაკა ლუხუტაშვილი – ქუთაისის უნივერსიტეტის მასწავლებელი

ეკონომიკური პროფილი N12, მაისი  2013, გვ. 51-54

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 2.74MB)