გოდერძი შანიძე – ბიზნესის და მართვის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N12, მაისი  2013, გვ. 48-50

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 1.96MB)