ნინა დროკინა – ასპირანტი. დონეცკის ტურისტული ბიზნესის ინსტიტუტი

ეკონომიკური პროფილი N12, მაისი  2013, გვ. 41-47

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია რუსულ ენაზე