ნაირა ვირსალაძე – ეკონომიკის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

დალი ჩახვაშვილი  – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელი

ეკონომიკური პროფილი N12, მაისი  2013, გვ. 29-32

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 2.02MB)