ნათელა ვაშაკიძე – ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N12, მაისი  2013, გვ. 16-18

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 2.19MB)