ლელა ბახტაძე – საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N12, მაისი  2013, გვ. 12-15

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 2.98MB)