ომარ მინდაძე – იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, აკაკი  წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N12, მაისი  2013, გვ. 8-11

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 2.32MB)