კახაბერ გაბელაშვილი – ეკონომიკის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N12, მაისი  2013, გვ. 3-7

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 4.02MB)