პანტელეიმონ (პაატა) კლდიაშვილი – ქუთაისის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი, თსუ-ის დოქტორანტი

ეკონომიკური პროფილი N13, დეკემბერი  2013, გვ. 22-25

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 3.05MB)