ხათუნა თოდუა – ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკური პროფილი N14, მარტი  2014, გვ. 56-58

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 1.71MB)