ზეინაბ ახალაძე – აკაკი  წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N14, მარტი  2014, გვ. 51-55

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 2.74MB)