თამაზ გამსახურდია – ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული  პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N14, მარტი  2014, გვ.  46-51

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 4.14MB)