ხათუნა შალამბერიძე – ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი  წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ქუთაისის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N14, მარტი  2014, გვ. 40-46

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 4.42MB)