ნანა ბენიძე – ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N14, მარტი  2014, გვ. 36-39

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 2.66MB)