ნაირა ვირსალაძე – ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ქუთაისის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N14, მარტი  2014, გვ. 28-32

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 2.96MB)