ირაკლი კინწურაშვილი – ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი  წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკური პროფილი N14, მარტი  2014, გვ. 25-27

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 1.6MB)