გოდერძი შანიძე – ბიზნესისა და მართვის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული  პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N14, მარტი  2014, გვ. 21-24

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 2.54MB)