ნანა ლუხუტაშვილი – ქუთაისის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N14, მარტი  2014, გვ. 18-20

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 1.74MB)