ემზარ ჯულაყიძე – ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი  წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული  პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N14, მარტი  2014, გვ. 15-18

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 2.32MB)