მაია ახვლედიანი – ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი  წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკური პროფილი N14, მარტი  2014, გვ. 8-13

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 3.5MB)