ვაჟა გურაბანიძე – ეკონომიკის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N14, მარტი  2014, გვ. 3-7

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 2.88MB)