აზა იფშირაძე – ქუთაისის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N15, თებერვალი 2015, გვ. 16-21

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 3.89MB)