აკაკი ბაკურაძე – ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტის ასოცირებული  პროფესორი, ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური მეცნიერების ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

ნაირა ვირსალაძე – ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, ასოცირებული პროფესორი

ეკონომიკური პროფილი N1, ივლისი 2006, გვ. 45-46

ანოტაცია

 

საკვანძო სიტყვები

 

სტატია

Download (PDF, 902KB)