ნაირა ვირსალაძე – ტერიტორიული ერთეულების ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელოვანი ასპექტები („ოკრიბის“ მაგალითზე)

ელგუჯა დეისაძე  – კოოპერაციული თანამშრომლობის ფორმების განვითარების ისტორიული გამოცდილება

ციცინო დავითულიანი – იმერეთის დაცული ტერიტორიები და მათი როლი რეგიონის ტურიზმის განვითარებაში

დარეჯან ჩხიროძე, მანანა ბანძელაძე – ეკოლოგიურ და ზნეობრივი განათლების როლი საზოგადოების მდგრადი ეკონომიკური განვითარების უზრუნველსაყოფად

იოსებ არჩვაძე – აგრარული სექტორის როლი და მნიშვნელობა თანამდროვე საქართველოს ეკონომიკაში

ლაშა ბერიძე – საბანკო კონკურენციის განსაზღვრის თავისებურებები

ნაზი ბარათაშვილი – საგადასახადო სისტემის როლი რეგიონული ეკონომიკის განვითარებაში

მირზა ხიდაშელი – საქართველოს ფისკალური პოლიტიკის ზოგიერთი კრიტიკული ასპექტი